Contact

Stel een vraag

Sociaal restaurant ‘Aan Tafel’ aan de Dorpsstraat 169, 6741 AG, Lunteren
06-83664783
info@zinvolle-dag.nl
Elke woensdag van 10.00u-15.30u

Zinvolle dag staat ingeschreven onder:
KvK nr: 64634310
Kwaliteits reg.nr: 10427
AGB Code: 41521703
Rabo bank rek.nr: NL53RABO 0365953717 t.n.v.. Zinvolle dag, G. Lourens

Documenten
Huisregels
Privacy-reglement
Klachtenprocedure
Beleidsdocument uitstroom en nazorg
Beleidsdocument toepassing kwaliteitskader gehandicaptenzorg